Socionomstråket

Socionomstråket går från Studentvägen i väster till Kolbäcksvägen i öster och söder om Ålidhems Konstgräsplan. Socionomstråket delar Kemigränd med Biologigränd och Språkgränd med Kandidatvägen, tvärgator är Humaniststråket, Lärarstråket och Naturvetarstråket.

Området

Kemi- & Biologigränd

Här är Socionomstråket enbart gång- och cykelbana och går fram till gång- och cykelbana bredvid Studentvägen. Det finns fina gröna ytor samt en lekpark mellan kvarteren.

Språkgränd & Kandidatvägen

Här är Socionomstråket främst gång- och cykelbana men även viss motorfordonstrafik förekommer, gång- och cykelbanan fortsätter under Kolbäcksvägen. Det finns lite fina ytor mellan kvarteren.

Tvärgata: Naturvetar- & Lärarstråket

Socionomstråket fungerar som tvärgata för motorfordonstrafik mellan Naturvetar- och Lärarstråket.

Tvärgata: Humaniststråket

Socionomstråket fungerar som tvärgata för gång- och cykeltrafik till/ från Humaniststråket.

Placering

Kontakta oss

Om du har några generella frågor eller funderingar kring denna hemsida så är det bara att använda formuläret.

Vi svarar när vi har tid och möjlighet.

Tänk på att vi gör detta på vår egen fritid och vi får inte betalt för att göra det.

    Ditt namn (*)

    Din epost (*)

    Ämne (*)

    Ditt meddelande

    Translate »