Ålidhems historia

1964 fastställdes stadsplanen för området och Ålidhem byggdes mellan 1966 – 1973 som en del i det så kallade miljonprogrammet. Största delen av byggnaderna är av rött tegel och har tre – fyra våningar.

Den nära kopplingen till Universitetet och studenterna märks väldigt väl med tanke på namnen på kvarteren på området; Pedagoggränd, Kemigränd, Kandidatvägen mm.

Ålidhem har sedan 2010 upprustats rejält i och med projektet Hållbara Ålidhem och genom en mycket bättre planering för park- och grönområden, trafikleder, gångbanor och cykelvägar. Stadsdelen tillhör numera en av stadsdelarna som uppfyller SCAFT-normerna.

Slaget om skogsdungen

Kravaller på Ålidhem, bild från http://907.tumblr.com/post/898587570/historia-kravaller-pa-alidhem

Bild från http://907.tumblr.com/post/898587570/historia-kravaller-pa-alidhem

1977 stormade det ordentligt kring Ålidhem då slaget om skogsdungen tog plats. Irritationen kring beslutet att hugga ner en skogsdunge, placerade precis bredvid Ålidhems centrum, och bygga en skola på dess plats hade pyrt under några år. Trots namninsamlingar och demonstrationer togs det slutgiltiga beslutet av kommunfullmäktige i mars 1977.

Efter att skogsarbetarna som skulle avverka skogen blev bortskrämda av snöbollskastande skolungdomar etablerade sig ganska snabbt motståndsrörelsen och skogsdungen blev i princip ockuperad och vaktlistor ordnades, som mest deltog mellan 3000 – 4000 frivilliga. Polisen hade gjort ett försök att få bort ansamlingen redan den 30 mars men valde att avbryta då antalet demonstranter var alldeles för många. Istället fick polisen ta hjälp av SÄPO och den 13 april sattes en polisstyrka på 250 man in som spärrade av området med kravallstaket. Efter tre dagar av motsättningar mellan demonstranter och polis var så hela området inringat av högt taggtrådsförsett industristängsel.

Idag

Det som då byggdes är numera gamla Ålidhemsskolan som genomgår renovering då det ska inrymmas både förskola och grundskola, tillsammans med en familjecentral och lokaler för föreningslivet.

Idrottshallen, Klossen och konstgräsplan används flitigt i olika aktiviteter.

Fysikgränds- & Pedagoggrändsfesten

Fysikgränds- & Pedagoggrändsfesterna är två av de inofficiella festivalerna som sammanfaller med Brännbollscupen (fr. 1974 -). Tyvärr har festerna fått mycket uppmärksamhet på grund av bråk, förstörelse och stora polispådrag. De senare åren har dock festerna lugnat ner sig i både omfattning och storlek.

Brännbollsyran arrangerades första gången 1979 som ett svar mot dessa festivaler.

Branden på Geografigränd

Branden på Geografigränd, Foto: BJÖRN WANHATALO http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11601177.ab

Foto: BJÖRN WANHATALO http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11601177.ab

Julafton 2008 skadades total 71 lägenheter i en stor brand och över 200 hyresgäster var hemlösa.

Allt började på julafton med en kastrullbrand i en av lägenheterna på Geografigränd. Räddningstjänsten var snabbt på plats och släckte branden på några sekunder, tyvärr hade brandisoleringen runt ventilationskanelen på vinden släppt vilket gjorde att värmen spred sig till den torra sågspånsisoleringen som antändes, något som var omöjligt för räddningstjänsten att veta om. Vinden saknade brandväggar så branden spred sig snabbt mellan de tre huskropparna.

00.30 kom så larmet till räddningstjänsten från grannar i huset mittemot som såg hur eldslågor slå upp från taket. Glödande sågspån föll ner i luftspalten mellan inner- och ytterväggarna och elden spred sig genom innerväggarna till lägenheterna. Branden räknas som den mest omfattade i Umeå sedan Stadsbranden 1888.
Se Bostadens film om branden

Idag

Geografigränd är numera flaggskeppet i Hållbara Ålidhem, 137 lägenheter i lågenergihus med fokus på energi, klimat och attraktiv boendemiljö. Den mest framträdande delen i Geografigränds profil är vinterträdgården som bland annat innehåller ett fullt utrustat kök, kaffeautomat, projektorer, dukar samt plats för cirka 50 sittande gäster. Under den ljusa perioden sker all strömförsörjning via solceller.

Ålidhems kultur- och resurscentrum

2006 togs beslutet att bygga nya Ålidhemsskolan och Ålidhems kultur- och resurscentrum på gamla Kolbäcksskolan. Förutom F-9 skolan så hittar man även skol- och folkbibliotek, fritidsgård och Café Torget.

På biblioteket har du möjlighet att låna böcker, tidskrifter, ljudböcker, musik-dvd, dataspel, spelfilmer och tv-spel. De har även regelbundna utställningar med konst, hantverk, foto, samlingar med mera.

Klass 7-9 har möjlighet att syssla med fotboll under skoltid, detta i samarbete med GUIF.

Kulturhuset Klossen

2009 fick Ålidhemsborna möjligheten att rösta om vad som skulle hända med den gamla ungdomsgården i och med flytten av Ålidhemsskolan. Det förslag som vann med hästlängder var att få ett kulturhus och hösten 2010 påbörjades aktiviteterna i lokalerna. Studiefrämjandet har ansvar för organisation och  aktiviteter som exempelvis musik, dans, teater och konst och här finns även bland annat studierum, replokaler, förenings- och teaterlokaler. Tidigare aktiviteter som exempelvis Öppna Förskolan och Umeå Karateklubb Kyokushin fortsätter i lokalerna.

2011 flyttade Skuggteatern sin verksamhet till huset och 2012 följde även Grotteatern i samma fotspår.

Kontakta oss

Om du har några generella frågor eller funderingar kring denna hemsida så är det bara att använda formuläret.

Vi svarar när vi har tid och möjlighet.

Tänk på att vi gör detta på vår egen fritid och vi får inte betalt för att göra det.

    Ditt namn (*)

    Din epost (*)

    Ämne (*)

    Ditt meddelande

    Translate »