Det pågår en satsning för att förändra den svenska järn- och stålindustrin i grunden. De fossila bränslena ska fasas ut och det är vätgas som är nyckeln till ett grönare energisystem. Nu hoppas stålindustrin på en hundra mil lång pipeline för att i framtiden transportera vätgas från Umeå till Brahestad i Finland.

Translate »